Afspraak maken

Voor wie

Merrie advocaten

We zijn er voor u

Ik sta u bij in al uw persoonlijke en zakelijke geschillen. Mijn voorkeur gaat uit naar een efficiënte oplossing buiten de rechter om.  Daar waar mogelijk begeleid ik u bij het zelf in handen houden van het geschil en het zoeken naar een gezamenlijke oplossing met de andere partij. In alle andere gevallen adviseer ik u in een klassieke gerechtelijke procedure waarbij ik uw geschil op een juridisch juist onderbouwde wijze ter beoordeling voorleg aan de bevoegde rechter.

Mijn juridische specialisaties bevindt zich in het personen- en familierecht, ondernemingsrecht en verkeersrecht.

Ondernemer

Ik ontzorg ondernemers bij de afhandeling van conflicten met private klanten en tussen ondenemers onderling.

Ik  heb oog voor de B2B verhouding en daarbij horende, soms jarenlange, commerciële relaties. Mijn voorkeur gaat uit naar een efficiënte oplossing buiten de rechter om. Maar als een juridische procedure onvermijdelijk is, staan wij u met raad en daad bij.  

Voor zelfstandigen en kleine ondernemingen zonder bedrijfsjurist stel ik mijn kennist ter beschikking onder de vorm van algemene juridische ondersteuning, projectmatige bijstand of inhouse counseling. 

Interesse gewekt?  Bel mij of maak een afspraak.  

wie bent u?

Aannemer, leverancier of handelaar

U bent ondernemer en voert werken uit, levert diensten of verkoopt goederen. 

Ondanks uw goede zorgen kan het gebeuren dat er iets fout loopt bij de uitvoering, de levering of de verkoop.  

Het kan zijn dat uw contractspartij weigert om de door u correct uitgevoerde werken, geleverde dienten of verkochte goederen, te vergoeden.

Wij staan u bij om op een juridisch adequate manier hierop te reageren en uw rechten te vrijwaren. 

Maar ook bij het afsluiten van contracten, het opstellen van algemene voorwaarden op bestelbonnen en facturen, ja zelfs bij de opvolging van werken en het juist reageren op onverwachte stituaties, staan wij u snel en juist bij.  Het helpt te vermijden dat een eenvoudig probleem onnodig grote proporties gaat aannemen.

Als het nodig is zullen wij voor u procederen voor de bevoegde rechtbank. Eerst gaan we echter samen met u na of een oplossing van het probleem of conflict niet op te lossen is via bemiddeling.  Indien mogelijk brengen we alle partijen bij elkaar rond de tafel. 

wie bent u?

Eigenaar of leidinggevende van de onderneming

Als eigenaar of leidinggevende bent u belast met het dagdagelijks bestuur in de onderneming. 

In dat kader doen er zich situaties voor waarbij het goed is om beroep te kunnen doen op een advocaat dewelke u bijstaat bij de afhandeling van een meningsverschil, een gevoelige kwestie, een moeilijk gesprek of een escalerend conflict tussen verschillende belanghebbende in en rond uw onderneming. 

Voor KMO’s die geen bedrijfsjurist in dienst hebben maar toch nood hebben aan juridische bijstand met het oog op het voorkomen van juridische conflicten kan u steeds beroep doen op Merrie Advocaten.

Particulier

Ik heb een jarenlange ervaring in de bijstand aan particulieren en dan specifiek het personenrecht en het familierecht. Ik vind daarbij transparantie, persoonlijke aanpak en betrokkenheid belangrijk. Enkel dan ben ik in staat om datgene waar u zich zorgen om maakt en waar u om bijstand verzoekt, om te zetten in een correct juridisch onderbouwd verhaal.

Kies een topic waarop uw vraag om bijstand betrekking heeft.

wie bent u?

(Groot)ouder

De relatie is beëindigd, dat is nu wel duidelijk, maar hoe moet het nu verder met de kinderen?  Waar zullen ze verblijven en wie gaat de (school)facturen betalen?  Wie krijgt de kinderbijslag?  Is een bilocatieregeling een recht?  Wie beslist over de schoolkeuze?  Hoe wordt de onderhoudsbijdrage berekend? 

Wat als ik twijfel aan het feit of ik wel de biologische vader ben van één van de kinderen.

Doordat uw zoon en schoondochter verwikkeld zijn in een (echt)scheiding wordt u, als grootouder het contact met uw kleinkinderen ontzegd.  Zowel u als uw kleinkinderen lijden hier enorm onder.

De Familierechtbank is de rechtbank die beslist in deze aangelenheden en waarvoor u bijstand nodig heeft.

Soms is het aangewezen om de regeling van deze bijzonder gevoelige aangelegenheid zelf in handen te houden en een familiale bemiddeling op te starten.

wie bent u?

Ex-partner

De relatie tussen u en uw partner is beëindigd maar er is nog zoveel te regelen.  

Wie kan er blijven wonen in de gemeenschappelijk woning en hoe worden de gemeenschappelijk goederen verdeeld?  Kan er een persoonlijk onderhoudsgeld worden gevraagd en hoe wordt dit berekend?  Wat gebeurt er met de schulden die u samen of alleen bent aangegaan?

Kan ik de kinderen van mijn ex-partner, waar ik geen biologische band mee heb, na de scheiding nog blijven zien? 

Wat kan ik doen als mijn ex weigert om het vaderschap van mijn kind ter erkennen?

Over deze en andere vragen zal finaal de Familierechtbank uitspraak moeten doen die daartoe gevat worden via een gerechtelijke procedure. Maar uw advocaat kan ook bemiddelen wanneer jullie zelf een antwoord op de problemen willen formuleren die zich stellen naar aanleiding van een relatiebreuk. 

wie bent u?

Erfgenaam

Nadat vader jaren geleden is overleden, is nu ook recent moeder overleden.  

Wat met de ouderlijke woning en de goederen die er zich in bevinden?  Wat met de bouwgrond die mijn broer heeft gekregen van vader?  Wat met mijn schulden die moeder heeft betaald toen ik er financieel onderdoor zat?   Wat als blijkt dat er een testament is opgemaakt?  Heeft mijn zuster, die in de ouderlijke woning is gebleven en moeder tot op het laatst heeft verzorgd, recht op een vergoeding?  Heeft mijn zuster gelijk wanneer zij stelt dat zij bij voorrang de ouderlijke woning mag blijven bewonen?  Hoe kan ik te weten komer of er zich spaargelden in de nalatenschap bevinden?  Wat als moeder alleen maar schulden nalaat?

Deze en andere vragen die rijzen bij het openvallen van een nalatenschap worden beantwoord in een procedure voor de bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg. Zeker als er een onroerende goed moet worden verdeeld, zal er in eerste instantie een notaris worden aangesteld.