Afspraak maken

Erelonen en kosten

Merrie advocaten

Tarieven

Als uw juridische dienstverlener is het mijn plicht om u volledige openheid te verschaffen over de kostprijs van mijn dienstverlening. 

Tarieven geldig vanaf 1 september 2022

Een eerste deel van mijn facturatie betreft het ereloon en heeft betrekking de vergoeding voor de door mij geleverde juridische bijstand.  Dit ereloon bedraagt 125 € per uur, ex btw. Een tweede deel van mijn facturatie betreft de kosten die verbonden zijn aan de behandeling van uw dossier.  Zij bevat een vaste vergoeding voor de kantoorkosten aan 25% van het ereloon, een vaste correspondentievergoeding berekend aan 25% van het ereloon, een variabele kilometervergoeding van 0,75 EUR per kilometer en een variabele verplaatsing- en wachttijdvergoeding van 62,5 EUR per uur.  Deze bedragen moeten verhoogd met 21% btw.

Eventuele griffiekosten, gerechts- en deurwaarderskosten worden aan de effectieve kost in rekening worden gebracht.

Het is altijd mogelijk de financiële afspraken in een overeenkomst vast te leggen.

Tussentijds, maar zeker bij het afsluiten van uw dossier ontvangt u een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties

Tijdens de behandeling van het dossier zullen we op geregelde tijdstippen provisies opvragen, die dan uiteraard in min worden gebracht op de eindafrekening.

Voor de dekking van onze erelonen en kosten kan u ook beroep doen op rechtsbijstand afgesloten bij uw verzekeraar. In dat geval betaalt uw verzekeraar onze prestaties en kosten.  In dat verband wijzen wij er u graag op dat u in het kader van een door u afgesloten rechtsbijstandsverzekering altijd het recht hem om zelf uw advocaat te kiezen.