particulieren

Merrie Advocaten hebben een jarenlange ervaring in de bijstand aan particulieren. Wij maken een erezaak van transparantie, persoonlijke aanpak en volledige betrokkenheid. Enkel dan zijn wij in staat om datgene waar u zich zorgen om maakt en waar u om bijstand verzoekt, om te zetten in een correct juridisch onderbouwd verhaal.

Kies een topic waarop uw vraag om bijstand betrekking heeft.

Maak uw keuze
Huurder
Verhuurder
Buur
Chauffeur, fietser of voetganger
Bouwheer
(Groot)ouder
Ex-partner
Erfgenaam
Koper
Werknemer, werkloze of arbeidsongeschikte
Student
Slachtoffer
Aangehoudene/Beklaagde
Kind