Wat we doen

Wij staan u bij in al uw persoonlijke en zakelijke geschillen. Onze voorkeur gaat zo veel mogelijk uit naar een efficiënte oplossing buiten de rechter om.  Daar waar mogelijk begeleiden Merrie Advocaten u bij het zelf in handen houden van het geschil en het zoeken naar een gezamenlijke oplossing met de andere partij. In alle andere gevallen adviseren wij u in een klassieke gerechtelijke procedure waarbij wij uw geschil op een juridisch juist onderbouwde wijze ter beoordeling voorleggen aan een rechter.

Onze juridische specialisaties bevinden zich in het personen- en familierecht.